Zorana je viši sportski trener.

Posvećena je vođenju grupnih programa, i obožava kvalitetnu energiju koja nastaje tokom treninga.