Poseduje veliku ljubav prema fitnesu i zdravom načinu žvota, i upravo to je ono što želi da prenese na druge ljude.

Instruktor  je BodyCombata i BodyPumpa.

Veoma voli rad sa ljudima, a moto kojim se vodi je: Ceni sebe i ceniće te i drugi.