Viši sportski trener u sportovima snage i fitnesu, diplomirani defektolog, praktičar Bahove alternativne terapije, medijator u oblasti diskriminacije.

Licencirani je Flexi- Bar® i X-CO® trener. Instruktor grupnih programa (Pilates, Body Harmony, Low Aerobic, Step Aerobic, Total Body Workout) i personalni trener već 14 godina.

Kaže da su joj najveća nagrada osmeh klijenata, njihova motivisanost i predan rad, te osećaj koji ih obuzme nakon dobro odvežbanog treninga.