Uslovi savremenog, užurbanog načina života prilično negativno utiču na čoveka. Tokom dana se nedovoljno krećemo, i usled toga, aktiviramo mali broj mišića. Vežbe oblikovanja angažuju sve grupe mišića, oblikuju i definišu celo telo, pri čemu se razvija pravilno držanje tela, dobra koordinacija, pokretljivost i vretenast oblik mišića.
Vežbe oblikovanja izvode se sa tegićima, motkama i loptama, u parteru i stojećem stavu.