Small Group Trening

SGT, odnosno Small Group Training, je koncept vežbanja koji podrazumeva vežbanje u teretani, u maloj grupi vežbača, sa personalnim trenerom.
Ovo je vežbanje sa individualnim pristupom vežbaču, s tim što trener nadgleda tri, odnosno najviše četiri osobe.
Trener za svakog vežbača pravi poseban program vežbanja, tako da vežbači jedne grupe ne moraju biti na istom stepenu fizičke spremnosti.