Posao

posaoUkoliko smatrate da možete da ispunite visoke profesionalne standarde kojima stremimo i želite da budete naš saradnik, pošaljite nam detaljan CV sa fotografijom i on će postati sastavni deo naše arhive.

U vašem CV-u obavezno naznačite svoje formalno zvanje, licence koje eventualno posedujte, kao i dosadašnje radno iskustvo u oblasti fitnesa, rada u teretanama ili u sportu uopšte, odnosno oblasti za koje ste zainteresovani da se andažujete ili stručno usavršavate.

Naša stručna služba će vas rado kontaktirati u zavisnosti od realnih potreba naše kuće.

Svoj CV i propratno pismo pošaljite na mail: [email protected]