Posao

Ukoliko želite da se pridružite našem entuzijastičnom i vedrom timu, a istovremeno smatrate da možete da ispunite visoke profesionalne standarde kojima stremimo, pošaljite nam CV sa fotografijom.

Posao Kočović

U CV-u obavezno naznačite svoje formalno zvanje, licence koje eventualno posedujte, kao i dosadašnje radno iskustvo u oblasti fitnesa, rada u teretanama ili u sportu uopšte, odnosno oblasti za koje ste zainteresovani da se angažujete ili stručno usavršavate.

Naša stručna služba će vas rado kontaktirati u zavisnosti od realnih potreba naše kuće.

CV i propratno pismo pošaljite na mail: [email protected]