Misija

7 centara, jedna misija.

misija
Da inspirišemo i podstičemo. Da što više ljudi dobije priliku da upozna sopstveno telo, i da sklopi savezništvo sa njim. Da budemo sredstvo za savladavanje najvećeg beogradskog neprijatelja – stresa. Da vežbamo sa vrhunskim profesionalcima, i da vežbamo sa početnicima koji prvi put ulaze u fitnes salu. Da dokažemo da ne postoji osoba koja „nije za fitnes“. Da svaku osobu koja misli „da nije za fitnes“ prigrlimo, i pokažemo joj da nema razloga da sputava sebe.

Zato što svako, baš svako zaslužuje da živi u skladu sa sopstvenim telom i zdravljem. Jer je zdravo telo dom zdravih i bistrih misli, a zdrave i bistre misli su put ka kvalitetnijem i srećnijem  životu.