1. maj je neradan dan u svim SAK centrima.

Uživajte u prazniku!