Na ovom sajtu imate opisane karakteristike svih programa, njihove benefite, kao i napomene koje se tiču fizičke spremnosti potrebne za učešće u datom programu. Ipak, najpotpunije informacije dobićete ukoliko posetite neki od naših centara. Zaposleni na našim info deskovima, kao i instruktori, imaju odgovore na sva pitanja koja se tiču treninga.